ПРЕСТИЖ - централен офис:
      бул. "Дондуков", 57Г
   (вход от бул. "В. Левски")
         тел: 02 988 16 59,
                02 988 48 47,
                02 987 71 64,
     моб. тел. : 0898 616 513
info@prestige.bg
СЛЕДВАЩИ КУРСОВЕ
от 5 юни
ENGLISH
DEUTSCH
АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ
          за ученици
2017/2018
входящ тест
входящ тест
РУССКИЙ
АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ
         за възрастни
Летен езиков лагер в Гърция
18-24 юни, за ученици 1-6 клас
Летен клуб в ПРЕСТИЖ
от 5 и от 12 юни, за деца до 4 клас