Page 1 - 4-5
P. 1

ново в

   ПРЕСТИЖ

                 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

               за най-малките - 4-5 годишни    Най-малките възпитаници на ПРЕСТИЖ – 4-5 годишните – навлизат в
    света на английския език чрез най-новата и много атрактивна система на
    Cambridge. Те стават герои в Магичната гора и заедно с Greenman и негови-
    те приятели преминават през различни приключения и предизвикателства.

    ЗАЩО ТОЛКОВА РАНО?
      Последните научни изследвания доказват, че децата на 4-5 годишна възраст имат
    възможно най-гъвкави и бързи мозъчни връзки, с много по-голяма лекота възприемат,
    различават и възпроизвеждат звуците на различните езици.
      Потапяйки се в една различна езикова среда, децата осмислят, разбират и заучават
    това, което чуват, по възможно най-естествен начин.

      Насърчавайки от най-ранна възраст децата да обичат езика и знанието, ние ги под-
    готвяме за училище в една различна интерактивна среда, с много положителни емоции.

    ЗАЩО СИСТЕМАТА GREENMAN Е ТОЛКОВА УСПЕШНА?

      Мотото на авторите е: Learn with nature, learn naturally. Децата се потапят в света на
    природата и приказните герои, така че усвояването и напредъкът се случват по естест-
    вен начин, „naturally“.
      Отчитат се възрастовите особености на децата
    на 4-5 години - игрови подход, умело съчетание и
    редуване на разнообразни дейности, поощрения.
      Цели се не просто на обучение по английски,
    а се залага на цялостното развитие на детето.

    Системата включва изключително богатство
    и разнообразие от елементи и педагогически
    инструменти: PUPIL’S BOOK, Big Book,
    Audio CD, Digital forest,The Greenman App,
    кукла GREENMAN, флаш-карти, The Routine Board.
   1   2