Page 1 - 5-6
P. 1

учебна 2019/20 година                      АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

                за предучилищна възраст (5-6 години)
      начало - 1 октомври                 Как става записването?

                                До края на август - в централния ни офис на бул.
                                Дондуков 57 Г, а след 2 септември - и в базата ни
      Учебна база „Паметник Левски“            в Младост. Работим всеки ден от понеделник до
                                събота от 9.00 до 19.00 часа.
        ADVENTURE STARTER „A“              Записваме до изчерпване на местата в съответ-
   . вторник и четвъртък от 16.30 до 17.15 ч.         ната група. Добре е да не чакате последния мо-
                                мент, за да си осигурите място в желания курс.

   . събота от 11.15 до 12.45 ч.               Колко струва обучението?

                                Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ са
         Учебна база „Младост“             конкурентните такси.

                                Специална цена за децата в предучилищна възраст
        ADVENTURE STARTER „A“              в ниво ADVENTURE STARTER “A” - 310 лв. за цялата
                                учебна година при плащане на една вноска или на 2
   . понеделник и сряда от 16.30 до 17.15 ч.         вноски по 165 лв. Близнаците учат с една такса.


   . понеделник и сряда от 17.30 до 18.15 ч.         Учебният комплект е оригинален, пъстроцветен
                                и включва пълния набор от материали в паке-
                                та за ученика от учебната система ADVENTURE
   . събота от 10.00 до 11.30 ч.               STARTER A.
                                Цената на пълния учебен комплект е 55 лв.
   . събота от 11.45 до 13.15 ч.

                                ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
                                бул. Дондуков 57 Г        тел.: 02 988 16 59,
                                (вход от бул. В.Левски)      02 988 48 47,
    БЕЗПЛАТЕН ВХОДЯЩ ТЕСТ
    През септември може да направите тест за опре-      УЧЕБНА БАЗА “ПАМ. ЛЕВСКИ”:    02 987 71 64
    деляне на нивото. Заповядайте в централния ни      бул. Васил Левски 99       моб. тел.: 0898 616 513
    офис или в офис Младост в удобно за Вас време      УЧЕБНА БАЗА “МЛАДОСТ”:      info@prestige.bg
    - всеки ден от понеделник до петък между 16.00 и     бул. Александър Малинов 51
    19.00 ч. и в събота между 9.00 до 14.00 ч.        в сградата на Metro City, ет. 2  www.prestige.bg
   1