Page 1 - Prestige Deutsch
P. 1

от 14 октомври
                       НЕМСКИ ЕЗИК

     Учебна база „Паметник Левски“             Как можете да се запишете?
                                Курсовете стартират на 14 октомври.
               ниво A1              Записването става в офисите на школата. Записваме
                                до изчерпване на местата в съответната група. Добре
  . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 13.30-17.20ч.  е да не чакате последния момент, за да си осигурите
  . 3 месеца: понеделник и сряда от 18.15-21.10ч.       място в желания курс.

  . 3 месецa: събота и неделя от 9.30-12.25ч.
                                Колко струва обучението?
              ниво A2               Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
  . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 8.30-12.20ч.   са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
  . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.      следващ курс в школата, семейна, за студенти, за
  . 3 месецa: събота и неделя от 9.30-12.25ч.        приятели.

              ниво B1                                  с отстъпка за:
                                    време на      пълна
  . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 13.30-17.20ч.                    досегашни  студенти
  . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.        учебни занятия    такса   курсисти,  (за дневни
                                                   семейна  курсове)
  . 3 месецa: събота и неделя от 14.00-16.55ч.
                                    дневни      360 лв.  330 лв.  330 лв.
              ниво B2.1
                                    вечерни и
  . 3 месеца: понеделник и сряда от 18.15-21.10ч.        съботно-неделни    450 лв.  420 лв.
  . 3 месецa: събота и неделя от 14.00-16.55ч.

                                *За студенти, които са досегашни курсисти - 300
              ниво B2.2              лв. за дневен курс.
  . 3 месеца: понеделник и сряда от 18.15-21.10ч.       Личен учебен пакет – за А1, А2, В1, В2.1, В2.2 -

  . 3 месецa: събота и неделя от 9.30-12.25ч.         30 лв., за C1 -50 лв.
              ниво C1

  . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.      Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
                                Zu zweit lernen - 3 безплатни индивидуални урока

       Учебна база „МЛАДОСТ“               с вашия преподавател.
                                Persönlicher Schwerpunkt - специализирани тре-
               ниво A1              нинги във вашата професионална област.
                                Sprachpraxis - допълнителни разговорни занятия.
   . 3 месеца: понеделник и сряда от 18.15-21.10ч.
                                Учебен органайзер - с адаптирани обяснения на
               ниво A2              български.

   . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.     M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно
                                приложение.
               ниво B1              Гаранция за успешен резултат.

   . 3 месеца: понеделник и сряда от 18.15-21.10ч.
              ниво B2.2              ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:.

   . 3 месецa: събота и неделя от 9.30-12.25ч.        бул.”Дондуков” 57 Г ( вход от бул. “В.Левски”)

                                УЧЕБНА БАЗА “МЛАДОСТ”:.
   Всички курсове са по 100 учебни часа.           бул.”Ал. Малинов” 51 ( в сградата на Metro City)


  Може да направите входящ тест за определяне на         тел.: 02 988 16 59, 02 988 48 47, 02 987 71 64
  нивото в офисите на школата на бул.“Дондуков„ 57Г        моб.тел.: 0898616513
  или на бул.”Ал. Малинов” 51, както и на             info@prestige.bg
  www.prestige.bg
   1