Page 1 - Prestige Deutsch
P. 1

от 6 април

                       НЕМСКИ ЕЗИК


     Учебна база „Паметник Левски“             Как можете да се запишете?
                                Курсовете стартират на 6 април.
                                Записването става в офисите на школата. Записваме
              ниво A1               до изчерпване на местата в съответната група. Добре

  . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.      е да не чакате последния момент, за да си осигурите
                                място в желания курс.

              ниво A2               Колко струва обучението?
  . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 8.30-12.20ч.  Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
                                са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
              ниво B2.1              следващ курс в школата, семейна, за студенти, за
  . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 13.30-17.20ч  приятели.

                                                    с отстъпка за:

  Може да направите входящ тест за определяне на           време на      пълна  досегашни  студенти
  нивото в офисите на школата на бул.“Дондуков„ 57Г        учебни занятия     такса  курсисти,  (за дневни
  или на бул.”Ал. Малинов” 51, както и на                             семейна  курсове)
  www.prestige.bg
                                     дневни      360 лв. 330 лв.   330 лв.
  Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ              вечерни      450 лв. 420 лв.     -

  Zu zweit lernen - 3 безплатни индивидуални урока
  с вашия преподавател.                    *За студенти, които са досегашни курсисти - 300

  Persönlicher Schwerpunkt - специализирани тре-       лв. за дневен курс.
  нинги във вашата професионална област.           Личен учебен пакет – 30 лв.

  Sprachpraxis - допълнителни разговорни занятия.
  Учебен органайзер - с адаптирани обяснения на        ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:.
                                 бул.”Дондуков” 57 Г (вход от бул. “В.Левски”)
  български.
  M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно      УЧЕБНА БАЗА “МЛАДОСТ”:.
  приложение.                         бул.”Ал. Малинов” 51 (в сградата на Metro City)
  Гаранция за успешен резултат.
                                  тел.: 02 988 16 59, 02 988 48 47, 02 987 71 64
                                  моб.тел.: 0898616513
                                  info@prestige.bg
   Всички курсове са по 100 учебни часа.
   1