Page 1 - Prestige English
P. 1

от 6 април
                     АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
          GENERAL ENGLISH               Как можете да се запишете?
                                Курсовете стартират на 6 април.
        Учебна база „Младост“              Записването става в офисите на школата. Записваме
                                до изчерпване на местата в съответната група. Добре
          ниво A1+ (Elementary)            е да не чакате последния момент, за да си осигурите
    . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.    място в желания курс.

                                Колко струва обучението?
                                Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
     Учебна база „Паметник Левски“             са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
                                следващ курс в школата, семейна, за студенти, за
            ниво A2 (Pre-Intermediate)       приятели.
   . 3 месецa: понеделник и сряда 18.15-21.10ч.
                                                    с отстъпка за:
            ниво B1 (Intermediate)              време на      пълна
                                                        студенти
   . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 8.30-12.20ч.    учебни занятия     такса  досегашни  (за дневни
                                                   курсисти,
   . 3 месецa: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.                        семейна  курсове)

         ниво B2 (Upper-Intermediate)              дневни      360 лв. 330 лв.   330 лв.
   . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 8.30-12.20ч.
   . 3 месецa: понеделник и сряда 18.15-21.10ч.           вечерни      450 лв. 420 лв.     -

             ниво C1 (Advanced)
   . 1.5 месецa: понеделник, сряда и петък от 8.30-12.20ч.  *За студенти, които са досегашни курсисти - 300
                                 лв. за дневен курс.
                                Личен учебен пакет за General English – 50 лв.
   Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
   One to one Lessons - 3 безплатни индивидуални        Може да направите входящ тест за определяне на
   урока с вашия преподавател.                 нивото в офисите на школата на бул.“Дондуков„ 57Г
   Personal Focus - специализирани тренинги във        или на бул.”Ал. Малинов” 51, както и на
                                 www.prestige.bg
   вашата професионална област.
   Speaking Lessons - допълнителни разговорни         ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:.
   занятия.                          бул.”Дондуков” 57 Г ( вход от бул. “В.Левски”)
   Учебен органайзер - с адаптирани обяснения на        УЧЕБНА БАЗА “МЛАДОСТ”:.
   български.                         бул.”Ал. Малинов” 51 ( в сградата на Metro City)
   M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно
   приложение.                           тел.: 02 988 16 59, 02 988 48 47, 02 987 71 64
   Гаранция за успешен резултат.                  моб.тел.: 0898616513
                                   info@prestige.bg

   Всички курсове са по 100 учебни часа.
   1