Page 10 - adults
P. 10

GENERAL ENGLISH


    Обучението в GENERAL ENGLISH курс е за вас, ако езикът ви е необходим в
    разнообразни ежедневни ситуации и дейности:
       да общувате свободно с англоговорящи събеседници;
       да ползвате информационни източници на английски по популярни теми;
       да бъдете компетентни и уверени по време на работа;

       да пътувате комфортно и спокойно.


    УЧЕБНАТА СИСТЕМА TOTAL ENGLISH
    Подготовката се води по TOTAL ENGLISH NEW - най-актуалната учебна сис-
    тема за възрастни на авторитетното британско издателство Longman.
    Какво я прави толкова успешна?
      Тя е изключително практически ориентирана. Новите езикови знания се
    активират в употреба веднага.

      Основана е на CAN DO стратегията. С увереността „Аз мога” завършва
    всеки един етап в усвояването на новия езиков материал.
                       Структурата и съдържанието са макси-
                     мално опростени и „предвидими”, строй-
                     ната логика прави усвояването ефективно.

                        Залага се на т.нар. интелигентни об-
                     разователни инструменти – с много интер-
                     ктивност, вариативност, електронни и уеб-
                     базирани елементи.


   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15