Page 11 - adults
P. 11

КАКВО СЪДЪРЖА УЧЕБНАТА СИСТЕМА?

      Students book - граматиката се усвоява с ясни примери и упражнения,
    има специални секции „Active Grammar Box”, „Reference” и „Review”, както
    и няколко „банки” за конкретни езикови умения. В секциите „How to... box” и
    “Life long Learning” се дават стратегии и „тънкости” как да учим по-ефективно.
      Учебна тетрадка - с упражнения и тестове за проследяване на напредъка.
       DVD към учебника - с допълнителни интерактивни упражнения и тестове,
    „Film Bank” с видеосюжети и езикови задачи.
      Аудио-CD - с текстове за слушане и „Vocabulary building section”.
      The VocabTrainer - онлайн ресурс, който облекчава запомнянето на лекси-
    ката от учебника.
       ActiveTeach - дигитална версия на учебника за работа в час, с интерак-
    тивни инструменти, аудио- и видео- файлове.

    Варианти за учебната тетрадка

    Вече можете да избирате вариант, който подхожда най-
    добре на вашия стил на учене:
       стандартен хартиен вариант със СD-ROM;
        електронна тетрадка – упражненията се правят он-
    лайн, с незабавна обратна връзка.


    GENERAL ENGLISH         с един поглед

       нива        всички - от А1 до C1
       начало         15 октомври
      брой часове   100 уч.часа по 40 минути за ниво

     продължителност    за 1,5 или за 3 месеца
                дневни курсове - 360 лв.,
       такси     вечерни и съботно-неделни
                 курсове - 420 лв.
              за досегашни курсисти, семейна,
      отстъпки за:
                приятели - минус 30 лв.
     учебен комплект        50 лв.


    Подробно за таксите и отстъпките в ПРЕСТИЖ – на стр.30
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16