Page 4 - adults
P. 4

В ПРЕСТИЖ       точно е

                         Курсовете в ПРЕСТИЖ се провеждат
                      по предварително обявен и стриктно
                      спазван седмичен и календарен график.
    В офисите на ПРЕС-          Всички курсове започват точно на

    ТИЖ ще ви предло-        определената дата, в определения час.
    жат вариантите за         Изключено е курсът да не бъде доведен
    график, по които към        докрай или да се проточи във времето.
    момента на вашето
    записване има сво-            Във всеки семестър ще намерите
    бодни места.            необходимото ви езиково ниво, както
                      и варианти да продължите своята подго-
                      товка.
                      Кога можете да започнете?
                      От 15 октомври – всички езици, нива и
                      варианти за график.
                      Какво можете да избирате?
                      Според свободното ви време:

                         дневни курсове–сутрин или следобед
                         вечерни курсове
                         съботно-неделни курсове
                      Според желаната интензивност:
                         за 1,5 месеца –
                          3 пъти седмично по 5 уч.часа
                         за 3 месеца –
                          2 пъти седмично по 4 уч.часа
      info@prestige.bg
      www.prestige.bg         Как можете да се запишете?
                      Записването става в офиса на школата.
                      Няма фиксирани дати, нито краен срок–
   www.facebook.com/PrestigeSchoolED/   записваме до изчерпване на местата в
                      съответната група. Добре е да не чака-
                      те последния момент, за да си осигурите
   4                   място в желания курс.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9