Page 7 - adults
P. 7

Всеки езиков курс има занятия и в
                         компютърна зала. Залите ни са с
                         удобни работни места, TFT- мони-
                         тори, плазмени екрани, високоско-
                         ростна Интернет-връзка.
               КОМПЮТЪРНИ
                  ЗАЛИ       ОФИС, ЗОНИ             В приветливите офиси ви посрещат
       ЗА ПОЧИВКА             нашите мениджъри. Те са на ваше
                        разположение за съдействие и под-
                        крепа. Има приятни зони за почивка,
                        free bar, голяма зелена тераса.


                                В нестандартната chill-
                                обстановка занятията
                                “текат“ с лекота. Има
     CHILLOUT                       голям плазмен екран,
      ZONE                        библиотека с адап-
                                тирани книги и Play
                                Corner за забавни ези-
                                кови задачи.

                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12