Page 1 - certificates
P. 1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

               подготовка за сертификати на Кеймбридж                                 Колко струва обучението?
      Учебна база „Паметник Левски“             Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
                                 са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
                                 следващ курс в школата, семейна, за приятели.

       ПОДГОТОВКА ЗА C1 Advanced                                   с отстъпка
                                          време на    пълна
        от 18 февруари                    вид курс  учебни занятия  такса   досегашни
                                                       курсисти,
   . 3 месеца: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.                           семейна
                                    C1
                                  Аdvanced    вечерен    520 лв.  490 лв.
   Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
   One to one Lessons - 3 безплатни индивидуални урока     Учебен комплект - 60 лв.
   с вашия преподавател.
   Personal Focus - специализирани тренинги във вашата     Може да направите входящ тест за определяне на
   професионална област.                    нивото в офисите на школата на бул.“Дондуков„ 57Г.
   Speaking Lessons - допълнителни разговорни занятия.
                                          Работим всеки ден
   M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно при-      от понеделник до събота от 9.00 до 19.00 ч.
   ложение.
   Гаранция за успешен резултат.
   1