Page 1 - certificates
P. 1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

                     подготовка за FCE, CAE, IELTS

                                 Колко струва обучението?

           ПОДГОТОВКА ЗА FCE             Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
     от 14 септември                    са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
                                 следващ курс в школата, семейна, за приятели.

   . 2,5 месеца: събота и неделя от 13.30-17.20ч.
                                                     с отстъпка
                                         време на    пълна
                                  вид курс                досегашни
          ПОДГОТОВКА ЗА CAE                     учебни занятия  такса   курсисти,
                                                      семейна
     от 14 септември                             вечерни и
                                  CAE, FCE           520 лв.  490 лв.
   . 2,5 месеца: събота и неделя от 8.30-12.20ч.             съботно-неделни
                                 Курсът за IELTS е 380 лв., а с отстъпка за досе-

          ПОДГОТОВКА ЗА CAE              гашни курсисти - 300 лв.
     от 15 октомври                     Учебен комплект за FCE, CAE, IELTS - 60 лв.

   . 3 месеца: вторник и четвъртък от 18.15-21.10ч.      Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
                                 One to one Lessons - 3 безплатни индивидуални урока

          ПОДГОТОВКА ЗА IELTS             с вашия преподавател.

      от 5 октомври                     Personal Focus - специализирани тренинги във вашата
                                 професионална област.

   . 2 месеца: събота и неделя от 13.30-16.00ч.       Speaking Lessons - допълнителни разговорни занятия.

                                 M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно при-
   Може да направите входящ тест за определяне на       ложение.
   нивото в офиса на школата.
                                 Гаранция за успешен резултат.
         Работим всеки ден
   от понеделник до събота от 9.00 до 19.00 ч.
   1