Page 1 - certificates
P. 1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

                     подготовка за FCE, CAE, IELTS


                                 Колко струва обучението?
                                 Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ

           ПОДГОТОВКА ЗА FCE             са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
     от 14 септември                    следващ курс в школата, семейна, за приятели.


   . 2,5 месеца: събота и неделя от 13.30-17.20ч.               време на    пълна  с отстъпка
                                  вид курс                досегашни
                                        учебни занятия  такса   курсисти,
                                                      семейна
          ПОДГОТОВКА ЗА CAE
     от 14 септември                     CAE, FCE съботно-неделни 520 лв.    490 лв.

   . 2,5 месеца: събота и неделя от 8.30-12.20ч.       Курсът за IELTS е 380 лв., а с отстъпка за досе-
                                 гашни курсисти - 300 лв.

                                 Учебен комплект за FCE, CAE, IELTS - 60 лв.
          ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

      от 5 октомври                     Специално и само за курсистите на ПРЕСТИЖ
                                 One to one Lessons - 3 безплатни индивидуални урока
   . 2 месеца: събота и неделя от 13.30-16.00ч.       с вашия преподавател.
                                 Personal Focus - специализирани тренинги във вашата
                                 професионална област.
                                 Speaking Lessons - допълнителни разговорни занятия.

                                 M-prestige - учебен сайт и PrestigeApp - мобилно при-
   Може да направите входящ тест за определяне на       ложение.
   нивото в офиса на школата.
                                 Гаранция за успешен резултат.
         Работим всеки ден
   от понеделник до събота от 9.00 до 19.00 ч.
   1