Page 1 - d11-14
P. 1

учебна 2019/20 година                        НЕМСКИ ЕЗИК

             за ученици от средните класове (11-14 години)
      начало - 1 октомври                 Колко струва обучението?

                                Едно от основните предимства на ПРЕСТИЖ
                                са конкурентните такси. Ползвате и отстъпки за:
      Учебна база „Паметник Левски“            следващ курс в школата, внасяне на пълна такса,
                                семейна. Близнаците учат с една такса.

             НИВО (A1.1)                        за нови      за досегашни
                                  ако      курсисти       курсисти
   . вторник и четвъртък от 14.30 до 16.00 ч.         записвате:  на 1    на 2    на 1   на 2
                                       вноска   вноски  вноска   вноски

                                 едно дете  620 лв. 2 x 325 лв. 590 лв. 2 x 310 лв.

                                 две деца  590 лв. 2 x 310 лв. 560 лв. 2 x 295 лв.

    Как става записването?
    До края на август - в централния ни офис на бул.     Цената на учебния комплект е 55 лв.
    Дондуков 57 Г, а след 2 септември - и в базата ни
    в Младост. Работим всеки ден от понеделник до
    събота от 9.00 до 19.00 часа.               ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:         тел.: 02 988 16 59,
    Записваме до изчерпване на местата в съответ-       бул. Дондуков 57 Г        02 988 48 47,
    ната група. Добре е да не чакате последния мо-      (вход от бул. В.Левски)     02 987 71 64
    мент, за да си осигурите място в желания курс.                       моб. тел.: 0898 616 513
                                 УЧЕБНА БАЗА “ПАМ. ЛЕВСКИ”:
                                 бул. Васил Левски 99       info@prestige.bg
                                                 www.prestige.bg
   1