Уважаеми курсисти,
Изпълнявайки заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната обстановка у нас, няма да има присъствени занятия в Езикова школа ПРЕСТИЖ до 12 април.

Учебният процес ще бъде продължен веднага, щом това е възможно. При всички положения, ще направим такава организация, че предвиденият за курса хорариум от часове да не бъде намаляван и учебният материал за съответното ниво да бъде усвоен изцяло.

Докато сме в принудителна пауза, нашите преподаватели подготвят и качват в m-prestige подходящи упражнения и задачи за допълнителна езикова практика.

Водени от твърдото убеждение, че трябва да осигуряваме максимално качествена, удобна и адекватна на потребностите на нашите клиенти услуга, при изтичане на карантинния срок ще предложим варианти за продължаване на обучението – както дистанционни, така и стандартни присъствени.

Вярваме, че скоро тези трудни времена за всички ни ще отминат и отново ще можем да бъдем заедно.
Екипът на ПРЕСТИЖ