Page 2 - language courses
P. 2

И тази година в ПРЕСТИЖ ще използваме пълноценно дългите летни дни!
    Специалната ни програма „1 месец = 1 учебна година” е доказано успешна и предпочитана
    заради многобройните летни предимства и значително по-изгодна цена.


                        Интензивните ни летни курсове по английски и немски език „1
                        месец=1 учебна година” са за ученици от 4 до 12 клас. Мо-

       За кого е             гат да се включат както наши възпитаници, независимо в коя
                        база или в кое училище учат, така и нови курсисти. За всички
       програмата?            важат специалните летни цени!
                        Децата се обучават със свои връстници, по учебни системи,
                        подходящи за тяхната възраст и ниво. Както за английски,
                        така и за немски език има начално, стартово ниво.


                        Курсовете започват на 2 юли и продължават до 27 юли.
                        Занятията са всеки ден от понеделник до петък, сутрин или
       Кога са              следобед. Така за 1 месец се покрива цяло ниво по Европей-

       занятията?            ската езикова рамка.

                        Английски език           Немски език
                        сутрин – от 9.30 до 12.45 ч.    сутрин – от 8.30 до 12.20 ч.
                        следобед – от 13.30 до 16.45 ч.  следобед – от 13.30 до 17.20 ч.

     АНГЛИЙСКИ - СРЕДЕН КУРС       АНГЛИЙСКИ - ГОРЕН КУРС         НЕМСКИ - СРЕДЕН И
                                              ГОРЕН КУРС
     Today (A1.1) - сутрин        Cutting Edge 2 (A2) - сутрин
     More 1 (A1.2) - следобед      Cutting Edge 3 (B1) - следобед    Motive 1 (A1) - следобед
     More 2 (A2.1) - сутрин       Life 4 (B1+) - сутрин        Motive 2 (A2) - сутрин
     More 3 (A2.2 - B1) - следобед    Life 5 (B2) - следобед        Motive 3 (В1) - следобед
     More 4 (B1) - сутрин        Life 6 (C1) - сутрин         Sicher 1 (B2.1) - сутрин    Учебните системи по английски език позволяват включване на деца от 4 завършен клас. За нем-
    ски език включването е добре да бъде след 5 завършен клас.

    Учениците от горен курс имат още една възможност – да се запишат в интензивните курсове за
    възрастни през август. Те започват от 13 август и са всеки ден от понеделник до петък, сутрин
    или следобед - за един месец се взима цяло ниво.
   1   2   3   4