Page 3 - language courses
P. 3

Как се            Обучението се води по същите учебни системи, със същите нива,
       провежда           както през учебната година. През лятото разликата е единствено
                      интензивността. Така само за 4 седмици курсистите усвояват
       обучението?          цяло езиково ниво. И през есента могат да продължат директно
                      в следващото, по-високо ниво, като спестят цяла година.
                      Интензивното изучаване на чужд език има много предимства –
                      доказва го опитът на подготвителните класове в езиковите гим-

       Защо             назии. На този ефект залага и нашата лятна програма.
                      Освободени от грижата да се готвят по множество учебни пред-
       интензивно          мети, учениците се концентрират върху езика и напредват бър-

       през лятото?         зо. И въпреки, че занятията са всеки ден, обучението е ненато-
                      варващо, системно и ефективно.
                      Ето ви чудесна възможност за оползотворяване на дългата лят-
                      на ваканция!
 Немски език
 сутрин – от 8.30 до 12.20 ч.
 следобед – от 13.30 до 17.20 ч.      Курсовете от лятната програма за ученици са в учебната ни
       Къде се            база „Паметник Левски” на бул.”Левски” 99. Тя се намира на
       провеждат           централно, комуникативно място, с удобен транспорт до почти
                      всички райони на София.
       занятията?          Обучението е в мултимедийни учебни зали с интерактивни сте-
                      ни, има занятия и в нашите Fun place и Chillout Zone, както и в
                      компютърна зала. Цялата учебна база е климатизирана.
 Motive 1 (A1) - следобед
 Motive 2 (A2) - сутрин
 Motive 3 (В1) - следобед
 Sicher 1 (B2.1) - сутрин
   1   2   3   4