Page 4 - language courses
P. 4

2018          Таксите са със значителна ваканционна от-       ЛЯТНА ЦЕНА
                      стъпка – 360 лева за целия курс. За да си
         СПЕЦИАЛНИ         гарантирате място в групата, можете само да      360 лв.

        ЛЕТНИ ТАКСИ         капарирате – 50 лева, и да доплатите цялата       за ниво
                      такса до 5 дни преди началото на курса.
                      Учебен комплект: английски език – 50 лв.
                                      немски език - 30 лв.    РАННО
                      Още една изгодна възможност – ранно за-      ЗАПИСВАНЕ
                      писване! При записване с цяла такса до         до 14 май
                      14 май ползвате допълнителна отстъпка
                      от 50 лева – така таксата става 310 лева!       310 лв.
                                                   за ниво


                      Записването за летните курсове в ПРЕСТИЖ вече започна! Запис-
       Как става           ваме до запълване на местата в съответната група. Така че не
                      чакайте последния момент, за да си гарантирате място в групата.
       записването?
                      Курсистите на ПРЕСТИЖ просто продължават в следващото ниво.
                      А за тези, които досега са учили английски или немски другаде,
                      има безплатен входящ тест. Може да се направи в удобно вре-
                      ме в централния ни офис или в офис „Младост”. Онлайн-тест по
                      Европейската езикова рамка има на нашия сайт www.prestige.bg                                 ПРЕСТИЖ - централен офис:
                                 бул. Дондуков 57 Г (вход от бул. В.Левски)
                                 Работно време:
                                 от понеделник до събота
                                 от 9.00 до 19.00 часа

                                 Учебна база “Паметник Левски“
                                 бул. В. Левски 99

                                 тел.: 02 988 16 59, 02 988 48 47,
                                 моб. тел.: 0898 616 513

                                 e-mail: info@prestige.bg
                                 www.prestige.bg
   1   2   3   4